[HU] Kérdések

Társadalmi Kérdések

Társadalmi kérdések amik foglalkoztatnak

Miért van egyenlőtlenség és negatív diszkrimináció?

A társadalmi kirekesztés érdekel és az előítéletek alapján való megkülönböztetés. Főként azokban az esetekben ahol ez vagyoni vagy jövedelmi különbségeket szül.

Miért kapnak a nők átlagosan kevesebb fizetést ugyanazért a szoftverfejlesztői munkáért mint a férfiak.

A romák kevesebb fejlődési lehetőséghez férnek hozzá, kezdve azzal hogy ahol laknak ott gyengébb az infrastruktúra… Nincs internet vagy áram se, és külön küzdelem a mindennapi tiszta ivóvízhez jutás.

Miért van szegénység?

Miért van a 21. században Nyugat-Európában, ahol a gazdasági erőforrások lehetővé tennék hogy mindenki emberhez méltó jóléti színvonalon éljen (tényleg, közgazdászok bizonyították tudományos igényességgel hogy így van), miért van még mindig szegénység.

És miért van mélyszegénység. És mennyire nehéz abból kitörni.

A mélyszegénység rendszerszintű (strukturális) okai érdekelnek.

Mi a hatalom (power; empowerment)?

A hatalom azt jelenti hogy egy ember vagy egy embercsoport képes egy másik embert vagy embercsoportot annak akarata ellenére olyan cselekvésre késztetni ami neki a hatalmon levőnek érdeke.

Hogy működik ez a mindennapok szociális és gazdasági viszonyaiban.

Az empowerment (felelősségteremtés?, felhatalmazás? – magyarul nincs rá jó szó) az emberekben szunnyadó energiák, lehetőségek felszabadítását jelenti, valami olyasmit, amit a politikában demokratizálódásnak hívnak.


Mi motiválja az embereket mindennapjaikban?

Vajon igaza van-e Maslownak, a szükségletek piramisával? Abban hogy az emberi szüségletek rétegződnek, a fizikai szükségletektől kezdve a biztonság utáni vágyon és a társadalmi megbecsültségen át az önmegvalósítás iránti vágyig [Maslow’s hyerarchy of needs]

Meg lehet-e magyarázni emberek tömegeinek a viselkedését azzal hogy döntő többségükben a Maslow piramisnak ennek vagy annak a szintjén állnak.

Vajon igaza van-e Nietzsche-nek abban hogy az ember legmélyebb mozgatórugója a hatalomvágy? [The Will to Power]

Mennyire fontos a státusz?

Mennyire fontos a mai nyugati kultúrában a társadalmi státusz? Mi mindent képes megadni egy átlag ember hogy a vágyott státuszt vagy legalább annak látszatát elértje.

Tényleg képes-e egy tini lány inkább éhezni mint hogy a tavalyi divat szerint öltözködjön. Tényleg képes-e egy család másfél méter átmérőjű lapostévét venni mielőtt a ház falát leszigetelné.

[Status Anxiety]

Hogyan és mennyire lehet vagy kell beilleszkedni a társadalomba?

Miért van az hogy a többségi társadalom természetesnek veszi hogy a leszakadó kisebbségeknek fel kell zárkózniuk.

Vajon kérdezte-e őket valaki hogy akarnak-e felzárkózni. Vajon szerintük is abba az irányba van a felfele mint szerintünk. Miért csak ők fejlődjenek a mi értékrendünk irányába, és nem mi is valamennyire az ő értékrendjük irányába.

Van-e egyáltalán egyetlen kanonikus értékrend és normarendszer ami felé minden társadalmi csoportnak kötelessége haladni? (Szerintem nincs, de nyitott vagyok más véleményekre.)