[HU] Értékek – 2020

Emberi méltóság (Dignity)
Az hogy az ember önmagában értékes.
Ez ugyanaz mint amit sokan szeretetnek neveznek.
Ide tartozik önmagunk szeretete is: self esteem, self compassion.

Erő – mentális stabilitás, érzelmi intelligencia
Aki igazán erős, nem kell folyamatosan bizonygassa az erejét.
Aki igazán erős, mer kockáztatni a saját fejlődése érdekében, mert tudja hogy ha elesik, lesz ereje felállni.
Az erő belülről fakad, nem abból hogy másokat magunknál gyengébbnek látunk.
Az igazi verseny csakis önmagunkkal lehet.

Folyamatos fejlődés
Hatékonyság, gazdaságosság, mérnöki szemlélet.
A lokális optimumból való kiugrás képessége. A fejlődéshez el kell engedni a tökéletesség iránti ragaszkodást. Szabadon kell engedni a nyájat, hogy terelgetni tudjuk.
Kíváncsiság, tudásvágy és a világba vetett bizalom, hogy azt érdemes megismerni.

Nyílt társadalom, Tolerancia, Diverzitás
Az, hogy megtűrjük magunk mellett a másságot.
Az hogy elismerjük a sajátunktúl eltérő világnézet létjogosultságát.
Az hogy bár úgy valljuk, hogy egyetlen igazság van, vagyunk annyira alázatosak, hogy nem hisszük mindentudónak magunkat. Ezért elfogadjuk a más véleménnyel szembesülés okozta kognitív disszonanciát.

Információ
Az emberi elme a legcsodálatosabb képződmény, és arra való hogy információt dolgozzunk fel vele, sőt új információt teremtsünk.
Ingergazdag környezet kell ahhoz hogy jól érezzük magunkat. [to prosper]

Az apró dolgok – mindfulness
A boldogságot sokszor rossz helyen keressük. Nem a nagy célok elérésében van, hiszen a cél maga az út. Inkább a mindennapok apró dolgaiban, és abban hogy ezeket hogyan éljük meg

Alturizmus, önzetlenség
Valami olyasmiért dolgozni, ami önmagunknál nagyobb.

Ígéretet tettem, hogy minden fél évben, amíg ez a Mikkamakka Műhelye projekt tart, meg fogom válaszolni a következő [nyolc kérdés]-t. Újra és újra. Hogy lássam, változik-e a véleményem.