Emberek régmúlt időkből (draft)

Emberek régmúlt időkből

Nelson Mandela – emberi méltóság, emberi jogok a feketéknek is, egyenlőség
Mahathma Ghandi – ahhoz hogy megváltoztasd a világot, előbb magadat kell megváltoztatnod, szabaság, erőszakmentes politikai érdekérvényesítés
Márai Sándor – minden, ami a Füvészkönyvben le van írva
Bibó István – a társadalom lényegének értője
Bartók Béla – a zene mint az ember legbelső világának megismeréséhez vezető út
A dalai láma – meditáció, boldogság, buddhizmus
Isaac Asimov – a tudomány és a társadalom gondolatkísérletei
Karl Marx – a szocializmus kidolgozója (from each according to their ability, to each according to their need)
A dalai láma – meditáció, boldogság, buddhizmus
Elon Musk – a tudomány és a technika előbbrevitele, a piacgazgaság keretei közt, az emberiség fejlődésének önzetlen szolgálatába állítása
Rousseau – mint a felvilágosodás legnagyobb gondolkodója
Teller Ede – mint az atomkorszak felelős gondolkodój
Csíkszentmihányi Mihály – a flow megfogalmazója, a boldogság kutatója a nyugateurópai kultúra keretei közt (pszichológia, tudományos metódus)
Szokratész, Plátón, Arisztotelész – az európai gondolkodás: filozófia, tudomány és művészet megalapozói